Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
1, септември 2020

НАСТАНЯВАНЕ В СО №2 2020 година

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!  Уважаеми родители и ученици,  Настаняването в СО№2 ще бъде на 14.09.2020год.!!! Ще се осъществява  по следния график: За нови […]
21, април 2020

САМОПОДГОТОВКА – ОНЛАЙН

    Скъпи ученици от Средношколско общежитие №2, гр. Шумен! Пред нас е едно ново предизвикателство. Нека бъдем заедно, макар и от разстояние. От 21.04.2020 година […]
31, януари 2020

НЕУЧЕБНИ ДНИ

Със заповед на Кмета на община Шумен 3.02. и 4.02.2020 г. се обявяват за неучебни дни за всички училища на територията на общината с цел предприемане […]
31, януари 2020

ЛЮБОВТА И ДОБРОТАТА НИКОГА НЕ СА НАПРАЗНИ, ЗАЩОТО ТЕ БЛАГОСЛАВЯТ ТОЗИ, КОЙТО ГИ ПОЛУЧАВA, И ОНЗИ, КОЙТО ГИ ДАВА!

По инициатива на Радко Иванов Радков и Красимир Николаев Янков, ученици от Средношколско общежитие №2, гр. Шумен, от  09.01.до 30.01.2020г. беше организирана и  се проведе благотворителна […]