Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
26, юни 2022

Работата по проекти в СО№2- пътят към личностно развитие и израстване на учениците

Проектите към Общински фонд „Култура“, гр. Шумен, по които работят учениците от СО№2, са  свързани с развитие на интересите, потребностите, способностите, компетентностите на младите хора в  […]
20, декември 2019

Заключително мероприятие по Проект „Толерантност в различията“

Заключителното мероприятие по Проект „Толерантност в различията“ се проведе на 17.12.2019г. в библиотеката на СО№2, на което бяха наградени участниците в конкурсите за есе и за […]
26, ноември 2019

РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ

Учениците от СО№2 се включват с желание и проявяват голям интерес към дейностите по Проект „Толерантност в различията“, по който работят от м. септември 2019г. Особено […]
24, септември 2019

ПРОЕКТ „ ТОЛЕРАНТНОСТ В РАЗЛИЧИЯТА“ ФОНД“ КУЛТУРА“, НАПРАВЛЕНИЕ „ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ“, ОБЩ. ШУМЕН

Акцент в работата на Ръководството и на Педагогическата колегия на Средношколско общежитие №2, гр. Шумен, като  Център за подкрепа  на личностното развитие, е  осигуряването на адекватна […]