Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Откриване на учебната 2018/2019 година

Настаняване на учениците
9, септември 2018
Проект-Есе на тема „Какво бих направил, за да стане земята по-добро място за живеене?”
1, октомври 2018
Покажи всички

Откриване на учебната 2018/2019 година

ОБРЪЩЕНИЕ- ПОЗДРАВ ПО СЛУЧАЙ

НОВАТА УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА

 

                                    Уважаеми родители и настойници,

                                    Уважаеми колеги,

                                    Мили ученици,

 

Добре дошли в Средношколско общежитие №2, гр. Шумен! Приемете най-сърдечни пожелания от Ръководството и Педагогическата колегия на общежитието за успешна и ползотворна учебна 2018/ 2019 година!

Уверена съм, че всички заедно, обединили усилията си в името на доброто , ще преодоляваме трудностите, ще разрешаваме проблемите, за да се поздравим с по-високи и позитивни резултати в края на учебната година.

Скъпи ученици, заедно с новите ви приятели ще тръгнете на изследователска мисия в необятния свят на знанието, ще разберете защо нещата се случват повече или по- малко според човешките желания, ще търсите и ще намирате / може би невинаги/ отговори на въпроси, които сега Ви изглеждат непонятни и твърде сложни. Бъдете сигурни, че в тази мисия няма да бъдете сами, защото Ръководството и Педагогическата колегия на общежитието ще бъдат Вашата опора и най- верният ориентир в стремежа Ви да разширявате кръга си от знания,интереси и потребности, да усъвършенствате уменията си за самостоятелна работа и работа в екип, да бъдете по-уверени, по- отговорни и по-толерантни към различните. Педагозите от общежитието ще Ви помагат да цените и да не забравяте  традициите, но също така и да се приобщите към новите изисквания и критерии за европейски тип образование. Ще Ви подкрепят да усвоявате и успешно да прилагате  иновативни подходи при възприемането и осмислянето на новото учебно съдържание. Със своите опит, знания и съвети  ще бъдат  Вашият коректив и подкрепа за по- добра мотивация по отношение на  постигане на по- високи резултати в различни сфери на човешкото битие. Ще Ви съдействат и насърчават във всяко начинание за изява на таланта Ви или творческите Ви заложби. Най- вече ще ви помагат и подкрепят в процеса на приобщаване към новите условия за живеене и учене, за да получите най- добрата професионална и житейска реализация.Вие ще живеете и ще учите в една приятна среда, в която ще можете да получавате необходимата Ви подкрепа  в моментите, в които имате нужда.

Уважаеми родители и настойници, уверявам Ви, че Вашите деца са поверени на отговорни, взискателни и търпеливи педагогически специалисти. Всички те работят в името на Вашите деца, за да бъдат  те спокойни, закриляни, разбирани, подпомагани във всяко едно отношение. Те са професионалисти, които не само са добри специалисти по отделни общообразователни предмети, но също и хората , които ще обърнат индивидуално  и специално внимание на всеки в часовете по самоподготовка, ще помагат на децата да намерят отговор на всички  въпроси, които ги вълнуват.

На добър час през новата учебна година!

 

 

 

 

                                                                   Райна Гайдаржиева

                                                                   Директор на Средношколско общежитие №2,

                                                                   гр.Шумен