Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ПРОБНА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
21, декември 2018
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ
18, януари 2019
Покажи всички

ПРОБНА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Държавните зрелостни изпити са важно събитие в живота на учениците от 12 клас. Резултатите от матурите, особено матурата по български език и литература, която е задължителна за всички, определят бъдещето на зрелостниците. Положителните резултати означават възможност да реализират целите си, да сбъднат мечтите си. Незадоволителните резултати са крачка назад, напрегнато очакване на поправителната сесия, съмнение дали ще се справят, или отново ще се провалят.

Ръководството и Педагогическата колегия на СО №2 разбират и отчитат значимостта на държавните зрелостни изпити по отношение бъдещето реализиране на завършващите средното си образование ученици.. За това като основен акцент в тяхната работата е оказване на помощ и подкрепа при подготовката за матурите. В тази връзка е успешно приключилият Проект за есе към фонд „Култура“ – общ. Шумен, работата в часовете за самоподготовка, работата на двата Клуба по интереси, свързани с учебното съдържание по българския език и литература за класове от 8 до 12.

Като още една стъпка към успешното представяне на матурата по български език и литература е проведената на 08.01.2019 год.пробна матура. В нея се включиха дванадесетокласници от различни училища в гр. Шумен, както и единадесетокласници, които изявиха желание да проверят нивото на знанията си. Акцент на изпитните задачи бяха задачи от първи и втори модул на формата за ДЗИ. За всички участници бяха подготвени тестове, отговарящи на учебното съдържание по БЕЛ за съответния клас, лист за отговори на задачите с избираем отговор, лист за отговори за задачите със свободен отговор. Преди началото на изпита учениците бяха инструктирани , така както се прави на истинската матура. Получените резултати са между среден и добър, но показват пропуски в знанията за нормите на книжовния език, непознаване на автори и техните творби, неточно, невярно и неправилно формулиране на отговорите на задачите със свободен отговор.

Ръководството и Педагогическата колегия на СО №2 уверяват своите възпитаници и техните родители, че дейностите по подпомагане подготовката за ДЗИ ще продължават в часовете за самоподготовка, в Клубовете по интереси, свързани с БЕЛ, с допълнителни консултации за всички желаещи.