Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

1 НОЕМВРИ- ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

5 октомври – Международен ден на учителя!
5, октомври 2019
Различията, универсалните човешки ценности, толерантността
12, ноември 2019
Покажи всички

1 НОЕМВРИ- ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

     Дълбок поклон пред Вас учители , за които определението „будител“ е най-вярното, най-силното, най-точното! Защото  „будител” на санскритски  означава зрящ, буден. Това  е повече от достатъчно за учителите да  имат честта да носят званието „народни будители“, защото всички те са „зрящите и будни” духовни водачи, които чрез българското слово -най-мощното оръжие, съхраняват и възпитават  свещените духовни ценности, предават на бъдещите поколения непоклатимия български дух! Учителите са живата памет, че „Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх. И чуждите завоеватели не можеха да поробят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй застанаха писмеността, езикът, литературата и българските учители“.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

Най- сърдечни пожелания от Ръководството и Педагогическата колегия на СО №2, гр. Шумен!