Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Учениците от СО№2 се включват с желание и проявяват голям интерес към дейностите по Проект „Толерантност в различията“, по който работят от м. септември 2019г. Особено интересни и провокативни за тях са провежданите тренинги, където чрез ролеви и интерактивни игри младите хора  формират, развиват и утвърждават толерантно отношение към различията, учат се да работят в екип, да се подкрепят, да проявяват инициативност и отговорност към поставените задачи.

Рисунките, подготвени по проекта, показват не само творчески дух и талант, но най-вече позитивно и толерантно лично отношение към различията, тяхното приемане и  разбиране.

По случай Деня на толерантността-16.11. бяха изготвени табла, на които бяха представени материали, показващи активна гражданска позиция по отношение на толерантността и категорично отричане и отхвърляне на насилието и агресията към различията.