Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Със заповед на Кмета на община Шумен 3.02. и 4.02.2020 г. се обявяват за неучебни дни за всички училища на територията на общината с цел предприемане на превантивни мерки за опазване здравето на децата и учениците.

На посочените дни общежитието няма да работи.