Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
САМОПОДГОТОВКА – ОНЛАЙН
21, април 2020
26 СЕПТЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ
7, октомври 2020
Покажи всички

НАСТАНЯВАНЕ В СО №2 2020 година

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

 Уважаеми родители и ученици,

 Настаняването в СО№2 ще бъде на 14.09.2020год.!!!

Ще се осъществява  по следния график:

  1. За нови ученици (за първа година в СО№2):

  • от 9.00 часа до 12.00 часа.

  1. За ученици, ползвали услугите на СО№2:

  • от 13.00 часа до 16.00 часа – ученици от 9 клас и 10 клас;

  • от 16.00 часа до 19.00 часа – ученици от 11 клас и 12 клас.

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка  НАСТАНЯВАНЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА  при определен ред и мерки съгласно Заповедите на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ са личните предпазните средства и спазването на физическа дистанция!

При настаняването си учениците ще бъдат допускани до стаите  САМО С ЕДИН ПРИДРУЖИТЕЛ ( родител/ настойник)!

Всеки ученик е длъжен в деня на настаняването да представи медицинска карта/ медицинско свидетелство  заверена/ заверено от личния лекар не по – рано от 01.09.2020година.

Ръководство на Средношколско общежитие № 2