Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Проект „Здраве от градината на баба” по Програма „Култура“

Средношколско общежитие №2 с нов сайт
8, септември 2017
Покажи всички

Проект „Здраве от градината на баба” по Програма „Култура“

Проект „Здраве от градината на баба” се изпълнява по програма Култура на Община Шумен. Дейностите по проекта дадоха възможност на настанените в Средношколско общежитие №2 деца да придобият знания и умения по отглеждане на традиционни за България култури, а в последствие да приготвят и традиционни български ястия.