Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Работата по проекти в СО№2- пътят към личностно развитие и израстване на учениците

„Върви, народе възродени, към светла бъднина върви…..!“
23, май 2022
Покажи всички

Работата по проекти в СО№2- пътят към личностно развитие и израстване на учениците

Проектите към Общински фонд „Култура“, гр. Шумен, по които работят учениците от СО№2, са  свързани с развитие на интересите, потребностите, способностите, компетентностите на младите хора в  областта на науките, изкуствата и спорта, необходими за успешна личностна и професионална реализация, кариерното развитие и ориентиране. Заложените и реализирани дейностите допринасят за: успешната адаптация и социализация  на учениците към нова, различна от познатата им среда; формирането на толерантност в една мултикултурна среда и приемането на различията; превенцията на рисковото поведение; съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност.

Проект „Шуменският край – минало, настояще, бъдеще“

Проект „ Мисли, твори, спортувай, създавай, вдъхновявай!“