Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Финансови документи

От тук можете да изтеглите следните финансови документи:

Касов отчет 03.2018 г.СО 2

Финансов отчет 03.2018 г. СО 2

Касов отчет 30.06.2018 г.

Оборотна ведомаст 30.06.2018 г.

Касов отчет 30.09.2018 г.

Оборотна ведомост 30.09.2018 г.

Касов отчет 31.12.2018 г.

Оборотна ведомост 31.12.2018

Утвърден бюджет 2019

Касов отчет 31.03.2019 г.

Оборотна ведомост 31.03.2019 г.

Касов отчет 30.06.2019 г.

Оборотна ведомост 30.06.2019 г.

Касов отчет 30.09.2019 г.

Оборотна ведомост 30.09.2019 г.

Касов отчет 31.12.2019 г.

Оборотна ведомост 31.12.2019 г.

Утвърден бюджет 2020

Отчет 31.03.2020 г.

Отчет 30.06.2020 г.

Oтчет 30.09.2020 г.

Отчет 31.12.2020 г.

Утвърден бюджет 2021

Тримесечен отчет към 31.03.2021 г.

Тримесечен отчет 30.06.2021

Тримесечен отчет 30.09.2021 г.

Отчет към 31.12.2021 г.

Утвърден бюджет 2022

Отчет 31.03.2022 г.

Отчет 30.06.2022 г.

Отчет 30.09.2022 г

Отчет 31.12.2022 г.

Отчет 31.03.2023 г.

Отчет 30.06.2023 г.
Отчет 30.09.2023 г.
Утвърден бюджет 2023 година
Отчет 31.12.2023 г.
Утвърден бюджет 2024
Заповед РД-892 Училища и ЦПЛР Корекция по формула
Отчет СО 2 31.03.2024 г.

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net