Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

За кандидатстване в СО №2 е необходимо да представите следните документи:

 1. Декларация по ЗЗДЛ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 2. Заявление – декларация – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 3. Документ, че ученикът е записан в училища в гр. Шумен.
 4. Медицинска карта заверена от личен лекар.ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 5. Декларация за информираност ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК
 6. Правила за прием ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Документи се приемат в общежитието до 05 септември на текущата година или се изпращат чрез формата за дистанционно кандидатстване по-долу.

Резултатите ще бъдат обявени на 10 септември на текущата година

Настаняването се извършва, ден преди започване на учебните занятия, задължително с присъствие на родител.

 

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ДИСТАНЦИОННО

Използвайте online формата за кандидатстване като попълните:

  З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Желая детето ми:

  да бъде настанено в СО №2 - гр.Шумен, през учебната 2022 / 2023 год.

  Данни за ученика:

  Декларирам:
  · Заплащане на таксата за общежитие в срок до 10-то число на всеки месец;
  · Пълно съдействие при възникнали проблеми с детето ми;
  · Своевременно уведомяване на институцията при промяна на телефон, адрес или други
  обстоятелства от Заявлението;
  · Поемане на пълна отговорност за нанесени щети по материалната база и заплащането им.
  Известно ми е, че за неверни данни нося съответната наказателна отговорност.

  ИЗТЕГЛЕТЕ И ПОПЪЛНЕТЕ Декларация за СЗЛД

  Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net