Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Педагогически специалисти

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ СПЕЦИАЛНОСТ
Цветелина Димитрова Антонова Директор Биология, география и история
Любен Методиев Кандиларов Ст.възпитател физика и математика
Атанас Георгиев Минчев Ст.възпитател БЕЛ и руски език
Валентина И.Петкова-Ниязи Ст.възпитател физика и математика
Ваня Христова Пройнова Ст.възпитател история и география
Нели Николаева Янкова Възпитател българска филология
Николай Ангелов Ангелов Възпитател информационни технологии информатика

 

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА В СО№2

Директор –  054/832 048
Възпитатели – 087 940 4447
Портал –  087 940 4446; 054/ 832 178

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net